Regulamin szkoleń NPPP IWRD

 

Organizator szkolenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Gdańsku kod pocztowy: 80-114, ul. Malczewskiego 139.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie opisanym w ofercie szkoleń dostępnym pod adresem: www.poradnia.iwrd.pl.

 

Zgłoszenia uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność miejsc oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej IWRD NPPP znajdującego się pod wybranym szkoleniem.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacja warunków regulaminu szkoleń organizowanych przez IWRD NPPP.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista w danym terminie jest zamknięta lub w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział organizator dla danego szkolenia.
 5. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Organizator szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi szkolenia.

 

Warunki płatności

 1. Opłata za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.
 3. Uczestnik szkolenia dokonuje opłaty za szkolenie – w podanych przez Organizatora terminach dokonania płatności. Za termin płatności uznaje się datę wpłynięcia środków na konto IWRD NPPP.
 4. Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie jest uznane za rezygnację ze szkolenia. Informacja o ewentualnym skreśleniu z listy uczestników zostanie przesłana mailowo. Jeśli uczestnik szkolenia nie otrzymał informacji oznacza to, że jest uczestnikiem szkolenia.
 5. Organizator nie przesyła informacji dotyczącej zaksięgowania wpłat za szkolenie na konto Organizatora.
 6. Organizator wystawia rachunek na dane przesłane w formularzu zgłoszeniowym. Rachunki za szkolenie zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Zmiana danych na rachunku nie zawsze jest możliwa. Jeśli uczestnik szkolenia chce zmienić dane rachunku (i jeśli jest to możliwe) zobowiązany jest do przesłania na adres NPPP IWRD koperty z adresem zwrotnym oraz znaczkiem.
 8. Organizator wystawia rachunek nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono szkolenie.
 9. W przypadku, gdy przed przeprowadzeniem szkolenia otrzymano całość lub część należności, organizator wystawia fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania tej płatności.
 10. Rachunku nie można wystawiać wcześniej niż 30 dni przed dniem
  uzyskania całości lub części płatności uzyskanej przed przeprowadzeniem szkolenia.
 11. Organizator nie na obowiązku wystawiać rachunku, jeżeli żądanie jego
  wystawienia złożone zostało po 3 miesiącach od daty przeprowadzenia szkolenia.

 

Rezygnacja ze szkolenia, odstąpienie od umowy

 1. Informacja o rezygnacji ze szkolenia powinna być przesłana mailowo do Organizatora na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcie udziału w szkoleniu, Organizator nie zwraca kosztów szkolenia uczestnikowi.

 

Zmiana terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę lub zaproponuje odbycie szkolenia w innym terminie.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Organizator nie przekazuje i nie użycza danych osobowych Uczestników innym podmiotom.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym traktowane są jako informacje poufne i służą tylko do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia.

 

Obowiązywania i zmiana regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od 1 października 2022 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora i ukazaniu się Regulaminu na stronie poradnia.iwrd.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW