Trening Umiejętności Społecznych TUS

Cykl spotkań w ramach Treningu Umiejętności Społecznych TUS prowadzony jest w małych grupach dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Aby uczestniczyć w zajęciach nie trzeba mieć specjalnego skierowania z placówki lub od specjalisty. Celem spotkań jest rozwijanie zachowań społecznych, nauka współpracy w grupie, rozumienie i przestrzeganie określonych ról i zasad. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. TUS przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniami lub deficytami zachowania, z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, nieśmiałych, wycofanych, dla dzieci z diagnozą  autyzmu lub zespołu Aspergera. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki i metody, których skuteczność została opisana w najnowszej literaturze.

Kiedy rodzic może zapisać swoje dziecko na zajęcia TUS?

 • Gdy rodzic chce, aby jego dziecko jeszcze lepiej radziło sobie w grupie rówieśniczej
 • Gdy otrzymuje takie zalecenie ze strony nauczyciela
 • Gdy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w zaleceniach kieruje dziecko na zajęcia TUS

Dla jakiego dziecka przeznaczony jest TUS?

 • Nieśmiałego, mającego trudności w nawiązywaniu relacji
 • Mającego trudności z zachowaniami społecznymi w grupie rówieśniczej
 • Mającego problemy z przestrzeganiem zasad panujących w grupie i dostosowaniem się do nich
 • Mającego trudności w radzeniu sobie ze swoimi emocjami oraz identyfikowaniem emocji innych osób

Czego nauczy się Twoje dziecko na zajęciach TUS?

 • Zabawy, komunikacji i współdziałania z innymi dziećmi
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Radzenia sobie ze stresem towarzyszącym sytuacjom konfliktowym
 • Właściwych zachowań w określonych sytuacjach społecznych
 • Adekwatnego sposobu komunikowania swoich potrzeb i rozwiązywania swoich problemów

Czas spotkania: 1 raz w tygodniu - 60 min. (cykl 10 zajęć)

Zgłoszenia: rekrutacja otwarta!


Co warto wiedzieć o zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych:

 • TUS obejmuje 10 spotkań - każdy poniedziałek o godzinie 15.00 (grupa młodsza 4-6 lat) oraz 16.15 (grupa starsza 7-9 lat).
 • maksymalna liczebność grupy to 4-6 osób,
 • zajęcia prowadzone są przez dwóch specjalistów,
 • cykl zajęć poprzedzony jest dwoma spotkaniami próbnymi,
 • po zakończeniu cyklu zajęć planowana jest jego kolejna edycja.

W celu zgłoszenia się na zajęcia TUS prosimy o kliknięcie poniższego przycisku "Zapisz się" i wypełnienie formularza!

 

 

Trening Umiejętności Społecznych TUS
Grupy kilku osobowe
(1 cykl zajęć obejmuje 10 spotkań) 
100 zł/osoba za 60 minut Płatne za cykl zajęć w całości lub w ratach 

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Miejsce urodzenia *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Adres kontaktowy *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Rozpoznanie u Dziecka (nazwa zaburzenia, rodzaj niepełnosprawności) *
Współwystępujące zaburzenia i problemy zdrowotne
Czy dziecko na stałe przyjmuje leki? Jeśli tak, jakie?
Rodzaj placówki do której uczęszcza Dziecko*
terapia indywidualna (np. w domu/placówce)
przedszkole masowe
przedszkole integracyjne
przedszkole specjalne
szkoła masowa
szkoła specjalna
szkoła integracyjna
Czy Dziecko uczęszczało wcześniej na zajęcia grupowe?*
Tak
Nie
Jakie zajęcia grupowe? *
Rozwój intelektualny (czy Dziecko jest w normie intelektualnej, czy wykazuje opóźnienie i w jakim stopniu?) *
Poziom rozwoju mowy i komunikacji*
dziecko nie mówi
posługuje się słowami
frazami dwu-trzy wyrazowymi
zdaniami
swobodne budowanie złożonych wypowiedzi
Zainteresowania Dziecka, ulubione zajęcia *
Co Państwa zdaniem, na chwilę obecną, stanowi największą trudność w funkcjonowaniu Dziecka, na którą trzeba by szczególnie zwrócić uwagę?
Dodatkowe uwagi/ważne informacje na temat dziecka *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW