Instruktaż dla rodzica - praktyka

Informacje szczegółowe: Pojedyncze spotkania, podczas których omawiane są bieżące problemy i potrzeby dziecka. Specjaliści przeprowadzają ćwiczenia z podopiecznym, następnie ustalają cele edukacyjne i terapeutyczne oraz udzielają wskazówek do kontynuacji programu w domu. Po każdym spotkaniu przygotowywane są pisemne zalecenia.
Czas spotkania: 90 min.
Forma spotkań: stacjonarne lub on-line.

Instruktaż stacjonarny / instruktaż on-line
Instruktaż dla rodzica/ nauczyciela mającego na celu uczenie i wdrażania zaleceń.  Przeprowadzenie instruktażu  300 zł Razem 450 zł
 
  Pisemne zlecenia 150 zł
Dodatkowe zalecenia/opis na prośbę innych placówek. 150 zł opcjonalnie


Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Czy jest to Państwa pierwsza wizyta w NPPP IWRD?*
Tak
Nie
Czy dziecko posiada diagnozę?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką? *
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?*
Tak
Nie
Z uwagi na?*
niepełnosprawność intelektualną
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
choroby narządu wzroku;
niepełnosprawność ruchową;
choroby neurologiczne;
zaburzenia ze spektrum autyzmu;
Inne
Jeśli inne to jakie? *
Jak określiliby Państwo rozwój mowy dziecka?*
Dziecko komunikuje się pełnymi zdaniami, ma bogate słownictwo, poprawnie je wypowiada;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne;
Dziecko komunikuje się pojedynczymi słowami, nie tworzy zdań;
Dziecko nie komunikuje się za pomocą słów, do komunikacji używa dźwięków/gestów;
Jaki jest język ojczysty dziecka?*
polski
angielski
ukraiński
rosyjski
inny
Jaki inny język? *
Jak określiliby Państwo umiejętności adaptacyjne dziecka? *
Dziecko nie wykazuje trudności w przystosowywaniu się do różnych (w tym nowych) sytuacji, skutecznie porozumiewa się oraz współpracuje z innymi;
Dziecko potrzebuje czasu w przystosowywaniu się do nowych sytuacji (miejsc, nowych osób). Zazwyczaj ma trudność z podjęciem współpracy;
Dziecko ma problemy z przystosowaniem się do różnych sytuacji. Wymaga obecności opiekuna;
Dodatkowe uwagi

Zapoznałem się ze Statutem Poradni i akceptuję jego treść *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

 

Indywidualny instruktaż dla rodziny – teoria

Pinezka Pierwsza taka oferta w Polsce!

Informacje szczegółowe: Cykliczne spotkania (cykl 8 spotkań), podczas których omawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu. Podczas realizowania poszczególnych tematów poruszamy zarówno zagadnienia teoretyczne terapii, jak również dostosowujemy je do potrzeb obecnych na instruktażu rodzin. Specjaliści odpowiadają na zadawane pytania, wspólnie z rodzicami szukają najlepszych dla nich rozwiązań.

Dla kogo: W spotkaniach może wziąć udział kilka osób z rodziny: rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie opiekunowie i rodzeństwo.
Rodzic dowie się:

 • w jakich sferach funkcjonowania dziecko ze spektrum autyzmu może mieć trudności;
 • jaka terapia dzieci ze spektrum autyzmu, w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe, jest najskuteczniejsza i dlaczego warto ją stosować w codziennym życiu;
 • jak zachęcić córkę/syna do współpracy – jak na wdrażać systemy motywacyjne;
 • jak i czego uczyć, czyli jak pomóc dziecku w nabywaniu nowych umiejętności;
 • jak radzić sobie z zachowaniami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie dziecka i całej rodziny;

Czas trwania pojedynczego spotkania: 90 min.
Forma spotkań: online
Kalendarz spotkań:

Tytuł spotkaniaDataGodzina
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu 15.11.2023 16.00- 17.30
Rozpoczęcie terapii 13.12.2023  16.00- 17.30
Rozwijanie mowy dziecka poprzez dopasowywanie 10.01.2024  16.00- 17.30
Rozwijanie mowy dziecka poprzez naśladowanie 21.02.2024 16.00- 17.30
Uczenie mowy funkcjonalnej 06.03.2024 16.00- 17.30
Nauka zabawy i samodzielności 10.04.2024 16.00- 17.30
Nauka adekwatnych społecznie zachowań 08.05.2024 16.00- 17.30
Nauka akceptowania przez dziecko codziennych czynności 05.06.2024 16.00- 17.30


Dodatkowe informacje o spotkaniu:

 • Po dokonaniu opłaty przesyłamy link do spotkania na platformie Click Meeting
 • Koszt instruktażu: 300 zł za spotkanie. W tej cenie udział w spotkaniu może wziąć kilka osób z rodziny.
 • Prosimy o dokonywanie wpłaty najpóźniej na 24 godz. przez datą szkolenia na poniższe dane:
  Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Nr konta w Bank PKO BP: PL 26102018110000010201907948
  Kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW
  Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Instruktaż dla rodzica - teoria.
 • Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa. Brak wpłaty w podanym terminie będzie uznane za rezygnację ze spotkania.

info Dzieci objęte pomocą NPPP IWRD mają pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym.

Zapisz się

Nazwa szkolenia

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW