Przewodnik dla rodziców

Pierwszym krokiem po otrzymaniu opisu badania, stwierdzającego u dziecka podejrzenie autyzm, jest konsultacja psychiatryczna, w celu otrzymania oficjalnej diagnozy.

Po otrzymaniu diagnozy rodzice powinni postarać się o wymienione poniżej dokumenty, które umożliwią im uzyskanie odpowiedniej terapii dla dzieka i różnych form pomocy materialnej.

 

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Co to jest?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest podstawowym dokumentem w edukacji dziecka
z niepełnosprawnością, które ukończyło 2,5 roku i wymaga dostosowania organizacji nauki i metod pracy.

Gdzie zdobyć?

Orzeczenia wydają rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko. Dla dzieci z autyzmem orzeczenia wydają poradnie specjalistyczne. W Gdańsku Poradnia nr 4, ul. L. Krzemienieckiej 1, tel. 58 341 05 42.

Wymagania

Do uzyskania orzeczenia konieczne będą dokumenty: zaświadczenie lekarskie, (stwierdzające niepełnosprawność), wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych (jeżeli takie były realizowane), wiele poradni wymaga opinii z placówki edukacyjnej. Do wniosku można dołączyć opinie od terapeuty, rehabilitanta czy logopedy dotychczas pracujących z dzieckiem. Wniosek o orzeczenie/opinię może mieć formę papierową lub elektroniczną, wraz z załącznikami można go złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej na stronie epuap.gov.pl).

 

2. Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka

Co to jest?

Bezpłatne zajęcia w wymiarze 4-8h. w miesiącu. Zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Gdzie zdobyć?

Rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko. Dla dzieci z autyzmem orzeczenia wydają poradnie specjalistyczne.

Wymagania

Do uzyskania opini konieczne będą dokumenty: zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością, i dokładną diagnozą; inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności

Co to jest?

Dokument umożliwiający korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności np. zasiłku pielęgnacyjnego.

Gdzie zdobyć?

Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5, tel. 58 320 22 96.

Wymagania

Do uzyskania orzeczenia konieczne będą dokumenty: wniosek o wydanie orzeczenia (wypełniony przez rodzica), zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę dziecka (specjalny druk jest dostępny w siedzibie Zespołu) oraz kopie dokumentacji medycznej.

 

Terapia autyzmu w wysoce wyspecjalizowanej placówce IWRD

Uzyskanie wyżej wymienionych dokumentów pozwoli na otrzymanie przez dziecko specjalistycznej pomocy terapeutycznej, np. takiej jak ta prowadzona przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Dzięki najwyższym, światowym standardom terapeutycznym IWRD świadczy:

  • skuteczną terapię, według modelu, którego skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi.
  • terapię indywidualną, prowadzoną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.00 w budynku specjalnie zaprojektowanym z myślą o potrzebach dzieci z autyzmem.
  • integrację z rówieśnikami - w miarę osiąganych postępów -  (na terenie IWRD działa przedszkole integracyjne Bajkowa Akademia).
  • włączanie Rodziców w terapię.
  • wdrażanie programów edukacyjno-terapeutycznych w domu.
  • profesjonalną kadrę, wyszkoloną w prowadzeniu terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

Przyjęcie do placówki

Przyjęcie do Przedszkola Specjalnego odbywa się na podstawie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  • decyzji komisji kwalifikacyjnej IWRD.
  • gotowości rodziców do pełnego zaangażowania w terapię dziecka i postępowania według zaleceń specjalistów z IWRD.

Podania do IWRD Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym należy składać w sekretariacie IWRD (czynny od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00). Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok.

Dane kontaktowe do Przedszkola Specjalnego można znaleźć tutaj.
Wiecej informacji na temat terapii prowadzonej w IWRD można znaleźć tutaj.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW