Zaburzenie ze spektrum autyzmu diagnozowane jest coraz częściej na całym świecie. Kluczowymi czynnikami dla uzyskania możliwie najlepszych efektów terapeutycznych autyzmu pozostają :

  • wczesna diagnoza, najlepiej w wieku 2-3 lat
  • pomoc terapeutyczna oparta wyłącznie na badaniach naukowych
  • ścisła współpraca rodziców i terapeutów w ramach działań terapeutycznych.

Jak diagnozujemy autyzm?

Nasza Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. Dysponujemy najnowszymi narzędziami diagnostycznymi i odpowiednio przeszkolonymi do posługiwania się nimi terapeutami-diagnostami. Dla uzyskania jednoznacznej diagnozy, podczas spotkania diagnostycznego:

  1. Przeprowadzany jest wywiad z rodzicami ADI-R

  2. Wykonywane jest badanie ADOS-2

W niektórych przypadkach potrzebna może być dodatkowo diagnoza poszerzona o:

  • obserwację dziecka w miejscu zamieszkania lub nauki
  • przeprowadzenie testów określających poziom funkcjonowania intelektualnego dziecka (zalecana w związku z nowymi standardami ICD 11, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku)

info Więcej informacji o przebiegu diagnozy można przeczytać tutaj. 


Important 2 W naszej poradni badanie ADOS-2 wykonujemy podczas każdej diagnozy w kierunku spektrum autyzmu!

Czas spotkania: 120 - 180 min.

 

Koszt diagnozy w kierunku spektrum autyzmu

Diagnoza dziecka do 3 roku życia. ADOS-2 500 zł Razem: 850 zł
Wywiad z rodzicem oraz omówienie diagnozy 200 zł
Opis pisemny badania 150 zł
Diagnoza dziecka od 3 do 9 roku życia. ADOS-2 500 zł

Razem: 950 zł

Opcjonalnie: 1050 zł

Wywiad ADI-R 300 zł
Opis pisemny badania 150 zł
Omówienie diagnozy (opcjonalnie) 100 zł
Diagnoza dziecka od 10 do 13 roku życia. ADOS-2 500 zł

Razem: 1100 zł

Opcjonalnie: 1200 zł

Wywiad ADI-R 300 zł
Analiza dokumentacji 100 zł
Opis pisemny badania 200 zł
Omówienie diagnozy (opcjonalnie) 100 zł

 

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Czy jest to Państwa pierwsza wizyta w NPPP IWRD?*
Tak
Nie
Jaki jest powód wizyty w poradni? Co Państwa zaniepokoiło? *
Czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)?*
Tak
Nie
Czy dziecko posiada diagnozę?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką? *
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?*
Tak
Nie
Z uwagi na?*
niepełnosprawność intelektualną
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
choroby narządu wzroku;
niepełnosprawność ruchową;
choroby neurologiczne;
zaburzenia ze spektrum autyzmu;
Inne
Jeśli inne to jakie? *
Jak określiliby Państwo rozwój mowy dziecka?*
Dziecko komunikuje się pełnymi zdaniami, ma bogate słownictwo, poprawnie je wypowiada;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne;
Dziecko komunikuje się pojedynczymi słowami, nie tworzy zdań;
Dziecko nie komunikuje się za pomocą słów, do komunikacji używa dźwięków/gestów;
Jaki jest język ojczysty dziecka?*
polski
angielski
ukraiński
rosyjski
inny
Jaki inny język? *
Jak określiliby Państwo umiejętności adaptacyjne dziecka? *
Dziecko nie wykazuje trudności w przystosowywaniu się do różnych (w tym nowych) sytuacji, skutecznie porozumiewa się oraz współpracuje z innymi;
Dziecko potrzebuje czasu w przystosowywaniu się do nowych sytuacji (miejsc, nowych osób). Zazwyczaj ma trudność z podjęciem współpracy;
Dziecko ma problemy z przystosowaniem się do różnych sytuacji. Wymaga obecności opiekuna;
Dodatkowe uwagi

Zapoznałem się ze Statutem Poradni i akceptuję jego treść *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW